Generalforsamling og spændende sognefilm

Generalforsamling og sognefilm torsdag d. 21 marts 2019

Formand for Seden Lokalhistorisk forening Flemming Hanghøj bød de ca. 115 fremmødte hjertelig velkommen og indledte aftenen med at fortælle lidt om det forgangne års arbejde i arkivet og hvad vi havde i støbeskeen for det kommende år.
Han redegjorde lidt for de problemer vi fortsat har med at skaffe en ny formand for selve arkivet og gjorde herunder opmærksom på, at han selv også, som formand for arkivets støtteforening, selv kunne ønske sig en afløser på denne post på grund af alder.

Her efter var der valg af dirigent, som blev Helge Pasfal. Han konstaterede at Flemming egentlig med sin velkomsttale til nogen morskab allerede havde aflagt formandens beretning, og sprang således det punktover i beretningen. Regnskab for forening og arkiv blev oplæst og godkendt. Nyvalg til bestyrelsen var genvalg. Efter den sædvanlige dagsorden afsluttedes generalforsamlingen  efter ca. 20 minutters forløb.

Herefter gik vi over til fremvisningen af aftenens andet hovedpunkt, nemlig fremvisningen af sognefilmen om Lars Arvads liv og virke som revymand og underholder.
Det har været et stort arbejde for Flemming og Svend at lave denne film med fremskaffelse af billeder, videoklip og redigering.
I filmen medvirker Lars Arvad, Kirsten Janby og Varny Mencke, og selve filmen varede ca halvanden time i alt.

Lars Arvad og billeder fra fra generalforsamlingen