Arrangementer!

Aktuelt nyt på Hjemmesiderne!

Se!

Oplysninger og nyt fra arkivet 2024!

Seden Lokalhistorisk Arkiv

holder sommerlukket

fra 17. juni til 12. august 2024

Seden Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

Byder dig velkommen til Arkivets Hjemmeside, hvor vi bl.a. vil forsøge at informere om vore aktivitéter og bestræbelser på at bevare en del af historien, som i tidens løb har fulgt sognets mange generationer gennem årene.

Vor opgave er jo, at indsamle, -registrere samt opbevare og formidle denne historie. Vi håber samtidig, at du og andre vil være os behjælpelige med at bevare fortidens minder for eftertiden.

Arkivets start.

Lokalhistorisk Arkiv i Seden blev godkendt og startet den 23. januar 1991 på initiativ af Seden Sogns Borgerforening

Arkivet fik først lokalet på ”Krogsløkke” sidst på året – efter velvillig hjælp fra KFUK- pigespejdergruppen, der holdt til i den tidligere gårds stuehus.

Huset har – indtil april 1970, hvor forstæderne indgik i Odense kommune, været kommunekontor for både Seden-Aasum – og Fjordager kommune.

Arkivet er et af Odense kommunes 15 forstadsarkiver – og er underlagt Odense Stadsarkiv i ”Historiens Hus” på det gamle Skt. Knuds Kloster ved Domkirken og Flakhaven.

Forstadsarkiverne drives alene med frivillige og ulønnede medarbejdere, men støttes både fagligt og økonomisk indenfor Stadsarkivets årlige rammebevillinger.

Som støtte til Sedenarkivets udvikling og drift, – blev der den 12. oktober 1994 stiftet Seden Lokalhistoriske Forening, der ved medlemskaber og arrangementer har det formål, at være den katalysator som skal sikre, at arkivdriftens økonomiske fundament og engagement kan fastholdes i mange år fremover.