Arrangementer 2023.

Afholdte medlemsmøder

Arrangementer.

Arkibas.

Sponsor

Arkivnyt.

4. maj 2023.

Mindehøjtidelighed

ved mindestenen for de faldne modstandsfolk

på Seden tidligere skydebane.

En dejlig forhåbentlig fast tradition.

Seden Lokalhistoriske Arkiv

afholder
Generalforsamling med efterfølgende foredrag
af Anders Brændholt Rasmussen fra Seden Strandby.

onsdag, den 12. april 2023 kl. 19.00

i pauserummet i Fjordagerhallen
Anders Brændholt Rasmussen vil fortæller om kystbeskyttelse af Seden Strandby.
Anders Brændholt Rasmussen har været en af drivkræfterne i at få sikret Seden Strandby mod oversvømmelse siden 2013.
Alle er velkommen!

Medlemsmøde marts 2022

Seden Lokalhistoriske Arkiv!

Medlemsmøde og Generalforsamling

I Fjordagerhallens Pauserum

Torsdag, den 17. marts 2022

Formand Flemming Hanghøj takker alle for et godt fremmøde.
 I baggrunden aftenens foredragsholder byplanlægger Esben Fogh,
som fortalte om etableringen af Seden Syd.

Fjordens Dag 2019

Lokalarkivet deltog igen i år i arrangementet i Seden Strandby.

Arkibas.

Arkivet er tilsluttet den landsdækkende arkivbase ”Arkibas” via internettet.
I ”Arkibas” systemet indtastes fortløbende, hvad Arkiverne indeholder af historisk materiale.
I dag er det muligt via  www.arkiv.dk   at søge og hente oplysninger i de forskellige arkiver over hele landet.

Sponsor:

Som supplement til støtteforeningens bestræbelser på at yde økonomisk hjælp til det lokalhistoriske arbejde,
kan der fremover indbetales “gave / sponsor” beløb
på kontoen: 5389 – 0243092 i Arbejdernes Landsbanks Seden afdeling.

På forhånd tak!

Nyt fra arkivet.

Nyt fra arkivet.

Click here to add your own text