Billeder fra Årets arkivdag 2016.

Arkivets 25 års jubilæumsudstilling.

 Medlemsmødet den 10. Oktober 2019.

Lokalhistorisk Arkiv i Seden viste ved endnu en gang velbesøgt medlemsmøde –  sognefilmen

“Sognepræst ved Seden og Åsum kirker Anders Skaanning Andersen

Filmen kan købes ved henvendelse til Lokalarkivet.

Tak til alle for det store fremmøde.